Om du söker efter en erfaren översättare av ekonomiska, politiska och fackliga texter från engelska, franska eller tyska till svenska, så har du hittat mig!

Mina specialiteter: Fackföreningsrörelsen, ekonomi.

Meritlista

Utrustning: PC; Word 97, Excel 97, PowerPoint 97 och Adobe Golive 6; Fax och höghastighetskoppling.

Priser: Beroende på slag av text och textmängd. Kontakta mig!


Skicka mig ett e-brev, så ringer eller skriver jag tillbaka.


Du kan antingen använda ditt eget e-postprogram, genom att klicka här:   Kontakta mig!


Eller fylla i här (och klicka på "Skicka"), så sköter servern resten.

Din e-postadress: (eller telefonnummer)
Ditt meddelande: