Elevoine Santi

I join the funeral
Of individual
And stateless citizens
cut down by violence.
When men turn wolves, then I
Must learn how to deny
The pack's consensus and
The leader's barked command.
I will not serve. Today,
I tell you to obey
Is to give up your hands
As cats'-paws to demands
From that authority
Whose clockwork soldiery
Of Lowing citizens
March against dissidence.

Roy McFadden, 1947
© Courtesy McFadden Estate

Elevoine Santi

Jag reser mig för er
ensamma som slogs ner
statslösa offer för
våldets exekutör.
När män blir vargar är
det dags att gå på tvär
mot flockens enighet
och ledarens dekret.
Jag säger nej. Idag
gör lydnad blott att jag
blir verktyg åt en makt
som driver oss till slakt
en kugge i en stat
en bölande soldat
som utan all reson
förgör opposition.

Översättning:
P.O. Henricson och Rainer Santi, 2003

Challenge: Translate this poem into French, German or other languages, and send it to me
(You can do that via the contact page .)

Translation into German.