RÅD TILL ETT NYFÖTT BARN

- angående i vilken ordning det bör skaffa sig sina övertygelser

Innan du blir kapitalist,
kommunist, monetarist,
anarkist, marxist, fascist,
terrorist, imperialist,
socialist, syndikalist,
eller rentav folkpartist
måste lilla du förstå
att så snart som du kan gå
bör du stultande gå med
i det världsparti för fred
som går FÖRE allting annat.

Alla -ismer där vi stannat
är sekunda, inte störst.
Freden måste komma först.

Gör den INTE det, min vän,
kommer inget efter den.

Tage Danielsson

Ett sätt att dra sitt strå till stacken är att gå med i en fredsorganisation. På det internationella planet finns Internationella Fredsbyrån, som sedan mer än 100 år samlar nationella fredsorganisationer över hela världen. Där finns också kontaktadresser till fredsorganisationerna. En bakgrund till den internationella fredsrörelsen kan du läsa här. Jag skrev den 1992, men de historiska och filosofiska avsnitten är gilitga.