Protokoll:

grundform Imperfekt. Protokollföraren berättar direkt efter mötet.

Vad hände under mötet?

Ordföranden öppnade mötet. XX sade att finanserna var dåliga (Imperfekt: något pågick; ofullbordad handling; exakt tidpunkt)

XX sade (Imp.) att finanserna hade varit (Pluskvamperfekt) dåliga, men att de nu var bättre (Imperfekt).


Rapporter:

grundform Perfekt, närmare beskrivning Imperfekt. Rapportskrivaren berättar en tid efter rapportperiodens slut om den avslutade rapportperioden.

Vad har skett under rapportperioden?


Det har anordnats (Perfekt: avslutad handling, men samband med nuet; tidsperiod; resultatet kvarstår) ett möte, under vilket det sades att... (Imperfekt).

Under året före rapportperioden hade det anordnats (Pluskvamperfekt: avslutad handling som har föregått en annan handling) ett annat möte. XX sade (Imperfekt) under detta möte att han skulle skriva (Futurum preteriti) en rapport. Det har han dock inte gjort (Perfekt), och rapporten finns (Presens) inte tillgänglig.

Rapportskrivaren anmärker: "I framtiden skall /kommer detta att (Futurum) ändras.

Ofta inleds paragrafer med Perfekt och fortsätter i imperfekt när det börjar handla om vad händelser under rapportperioden (Perfekt) har lett till (Imperfekt) och ev vd de innebär (Presens) och kommer att leda till (Futurum).