Honduras

Sindicato de la Tipografia Nacional de Honduras
Honduranska typografförbundet

Indien

PSI: Electricity Workers Federation of India;
Elektricitetsarbetarnas förbund i Indien

PSI: Tamilnadu Government Officials Union in India;
Tamilnadus förbund för regeringstjänstemän i Indien

IMF: Working People Trade Union Council, WPTUC
Arbetstagarnas fackliga råd (WPTUC)

IMF: Indian National Metalworkers Federation
Indiska Metallindustriarbetareförbundet

Indonesien

Commerce, Bank and Insurance Employees' Union (SPNIBA);
Förbundet för handel, bank och försäkringsanställda

Handels-, bank- och försäkringsanställdas förbund (Commerce, Bank and Insurance Employees' Union, NIBA/FSPSI)

FIET: Indonesian Financial Sector Union (Aspek)
Indonesiska finansförbundet

Serikat Buruh Sejahtra Indonesia (SBSI);
Indonesian Prosperity Trade Union (SBSI)
det oberoende indonesiska fackförbundet Serikat Buruh Sejahtra Indonesia (SBSI)

Lomenik: Metal Sector of Indonesian Prosperity Trade Union (SBSI)

Metal, Electronic, Electric and Machine Workers' Union of Jakarta Region (LEM Jakarta)
Metall-, elektronik-, elektro- och maskinarbetareförbundet i Jakarta (LEM Jakarta)

Federation of All Indonesian Trade Unions
Federationen av fackförbund i Indonesien (F.SPSI)

Union of the Société Générale in Jakarta
fackförbundet inom Société Générale i Jakarta

IMF: Indonesian Metalworkers' Federation
även: Indonesian Metal Workers' Union (SPMI)
Indonesiska metallindustriarbetareförbundet

Irland

Services Industrial Professional Technical Union (SIPTU)
Förbundet för tjänster, industri, professioner och teknik

Irish Bank Officials' Association (IBOA)
Det irländska bankmannaförbundet

Union of Retail, Bar and Administrative Workers (MANDATE)
Förbundet för anställda i detaljhandeln, barer och administration

Island

IGF: Graphical Union of Iceland
Isländska grafiska fackförbundet

Israel

FIET: Union of Clerical, Administrative and Public Service Employees (UCAPSE)
Förbundet för kontors- och administrativ personal samt offentliganställda

ITF: Israeli Sea Officers’ Union (ISOU)
Israeliska sjöofficersförbundet ISOU

Italien

Federazione Autonoma Bancari Italiani (FABI)
Oberoende federationen av italienska bankanställda

Federazione Italiana Bancari e Assicurativi (FIBA)
Italienska federationen för bank- och försäkringsanställda

Federazione Italiana Lavoratori Commercio Turismo Servizi (FILCAMS-CGIL)
Den italienska federationen för arbetare inom handel, turism och tjänster

Federazione Italiana Sindicati, Addetti Servizi, Commerciali Affini e del Turismo (FISCAT-CISL)
Den italienska federationen av fackförbund inom tjänstesektorn, handel och relaterade tjänster samt turism

Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi (UILTuCS)
Det italienska förbundet för anställda inom turism, handel och tjänster

Japan

PSI:

All Japan Prefectural and Municipal Workers' Union (JICHIRO)
Japanska prefektur- och kommunalanställdas förbund (JICHIRO)

Japan General Federation of National Public Service Employees' Unions (KOKKO-SOREN)
Japanska federationen av statsanställdas förbund (KOKKO-SOREN)

All Japan Water Supply Workers Union (ZENSUIDO)
Japanska vattenverksarbetareförbundet (ZENSUIDO)

Labor Federation of Government Related Organisations, LAFGO
Förbundet för anställda i organisationer med statlig anknytning (LAFGO)

Japanese Confederation of National Tax Unions (KOKUZEI-ROSO)
Japanska förbundet för arbetstagare i det nationella skatteväsendet (KOKUZEI-ROSO)

All Japan Garrison Forces Labour Union (ZENCHURO)
Japanska garnisonsarbetarnas fackförbund (ZENCHURO)

IMF:

IMF: Japanese Electrical, Electronic and Information Union (JEIU)
Japanska elektro-, elektronik- och informationsarbetareförbundet JEIU

IMF: Japan Automobile Workers’ Union (JAW)
Japanska bilindustriarbetareförbundet

Japanese Federation of Steelworkers’ Unions
den japanska federationen av stålarbetareförbund

Japan Council of Metalworkers' Unions
1. det japanska rådet för metallarbetareförbund [övers. för Fiet]
2. IMF-rådet i Japan (IMF-JC) [övers. för IMF]

Confederation of Japan Automobile Workers' Unions (JAW);
Japanska federationen av bilarbetareförbund (JAW)

Federation of Japanese Metal Resource Workers' Unions (Hitetsu-Rengo)
det japanska centralförbundet för metallindustriarbetareförbund Hitetsu-Rengo

Hitetsu-Rengo är en sammanslagning (30/8-96) av följande tre:

Japanese Federation of Mineral Resources Industry Workers' Union
det japanska fackliga centralförbundet för mineraler
(an affiliate of the Japanese Confederation, Rengo, but not affiliated to IMF)

Mitsui Mining and Smelting Workers' Union
Gruv- och smältverksarbetareförbundet vid Mitui

Japanese Federation of Non-Ferrous Metal Workers Unions
det japanska förbundet för arbetstagare i icke-järnmetallbranschen

(IMF-JC affiliated)

Japanese Federation of Metal Industry Unions (Zenkin Rengo)
Japanska federationen av metallindustriarbetareförbund Zenkin Rengo

National Metal and Machinery Workers' Union of Japan (Kinzoku Kikai)
Japanska metall- och verkstadsarbetareförbundet Kinzoku Kikai

Federation of All Toyota Workers' Unions
Fackförbundet för Toyotaarbetare

Japanese Electrical, Electronics och Information Union (Denki Rengo)
det japanska elektro-, elektronik- och informationsförbundet Denki Rengo

UNI:
KI: All Japan Postal Labour Union, ZEN-YUSEI

UNI: All NTT Workers Union of Japan
NTT-anställdas förbund i Japan

Chain Store Labour Unions’ Council

National Federation of Life Insurance Workers’ Unions (SEIHOROREN)
Försäkringsmannaförbundet

ITF:
All Japan Seamen’s Union (JSU)
det Japanska sjöfolksförbundet JSU

Andra:

The Japanese Federation of Textile, Garment, Chemical, Mercantile, Food and Allied Industries Workers' Unions (ZENSEN);
Den japanska federationen av förbund inom textil, tyger, kemi, handel, livsmedel och relaterade områden

Federation of Commercial Workers Unions (JUC);
Federationen av handelsanställdas förbund

Federation of All Nissan and General Workers' Unions
Förbundet för Nissanarbetare

Trade Union council for Policy Promotion
Rådet för främjande av fackets politik

Shimbun Roren
Japanska tidningsarbetareförbundet

Jordanien

General Trade Union of Employees in Banks, Insurance and Auditing in Jordan, GTUBIA
Det allmänna fackförbundet för anställda inom bank, försäkring och revision, GTUBIA

Centralorganisation: General Federation of Jordanian Trade Unions
Den jordanska centralorganisationen

Jugoslavien

Union of Metalworkers of Yugoslavia
Jugoslaviska metallindustriarbetareförbundet (ordf. Pejakovic)

NEZAVISNOST (centralorganisation, dock mer en politisk organisation)

Metalworkers' Union NEZAVISNOST
Metallfacket i NEZAVISNOST (ordf. Nicolic)

Union of Trade unions of Yugoslavia
Förbundet av fackliga organisationer i Jugoslavien (ordf. Radulovic)

Council of Independent Trade Unions (the Confederation) of Jugoslavia
Rådet för oberoende fackförbund i Jugoslavien

Kap Verdeöarna

Sindicato dos Trabahaldores do Comércio e Serviçi (STCS)
Sindicato dos Trabalhadores do Comercio e Serviçios (STCS);
Förbundet för anställda inom handel och service

Kamerun

Fédération Nationale des Syndicats des Banques et Organismes Financiers du Cameroun (FENASYBOF)
Bank- och finansmannaförbundet FENASYBOF

IMF: Fédération Nationale des Syndicats des Industries Métallurgiques et Mécaniques (FENASIMECAM)
Metallindustriarbetareförbundet i Kamerun (FENASIMECAM)

Kanada

PSI: Public Service Alliance of Canada
Kanadensiska alliansen av offentliganställda

Canadian Auto Workers' Union
det kanadensiska bilarbetareförbundet CAW

IMF/UNI: Communications, Energy and Paperworkers Union of Canada (CEP)
Kommunikations-, pappers- och energiarbetareförbundet CEP

PSI: National Union of Public and General Employees (NUPGE)
Nationella fackförbundet för offentligt och andra anställda NUPGE

Canadian Union of Public Employees (CUPE)
Kanadensiska offentliganställdas förbund

Kazakstan

Independent Trade Union Centre of Kazakhstan;
Kazakstans oberoende centralorganisation

Metallurgical and Miners Union
Kazakstanska metall- och gruvarbetareförbundet

Machine Builders' Union of Kazakhstan
Kazakstanska verkstadsarbetareförbundet

Kenya

PSI: Union of National Research Institutes Staff
Fackförbundet för personal på det nationella forskningsinstitutet

Kina

All China Federation of Trade Unions (ACFTU)
Den kinesiska huvudorganisationen ACFTU

Machinery and Metallurgical Workers Trade Union of China (MMWTUC)
Kinesiska metall- och verkstadsarbetareförbundet (MMWTUC)

National Defence Industry Workers' Union (NDIWU)
Försvarsindustriarbetareförbundet (NDIWU)

Shanghai autoworkers' federation
Bilindustriförbundet i Shanghai

Kirgizistan

FIET: Kyrgyzstan State Workers Union
Kirgiziska statsanställdas förbund

Health Workers Union
Sjukvårdsanställdas förbund

Kroatien

IGF: Trade Union of Graphical, Editing & Publishing Workers;
Förbundet för grafiker, redaktörer och förlagsanställda i Kroatien
Även: Autonomous Trade Union of Graphical, Information and Publishing Industry of Croatia
Oberoende fackförbundet för den grafiska, informations-, och utgivningsbranschen i Kroatien
Även: Autonomous Trade Union of Graphical Workers
Även: Graphical Workers' Independent Union

I Kroatien finns sju registrerade centralorganisationer. De är:

Union of Autonomous Trade Unions of Croatia (SSSH);
Förbundet av självständiga fackförbund i Kroatien

Croatian Association of Trade Unions (HUS);
Kroatiska föreningen av fackförbund

Confederation of Independent Trade Unions of Croatia (KNSH);
Förbundet av oberoende fackförbund i Kroatien

Co-ordination of Trade Unions of Public Servants and Employees, "Koordinacija";
Samorganisationen av fackförbund av offentliganställda

Association of Croatian Trade Unions of Public Occupations, "Matica";
Föreningen av kroatiska fackförbund för offentliganställda

Trade Union Typographical and Editing Industry of Croatia;
Tryckeri- och utgivningsindustrins fackförbund i Kroatien

Croatian Trade Union of Post and Telecommunication;
kroatiska förbundet för post och telekommunikationer

dessutom:

Confederation of Independent Unions of Croatia (KNSH );
Federationen av oberoende fackförbund i Kroatien

Croatian Union of Bank and Financial Employees
Sindikat Bankarskih I Financijskih Djelatnika Hrvatske, SBF
Kroatiska bank- och finansanställdas förbund

Kuba

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Cultura
National Cultural Workers' Union
Nationella kulturarbetareförbundet

National Union of Health Workers
det nationella förbundet för hälsovårdsarbetare

Kuwait

PSI: Labour Syndicate Ministry of Finance och Customs
Fackförbundet för finansministeriet och tullväsendet

Lesotho

Lesotho Commercial, Catering, Food and Allied Workers' Union (LECCAFAWU);
Lesothiska förbundet för arbetare inom handel, matleveranser, livsmedel och anknutna sektorer

National Union of Retail and Allied Workers (NURAW);
Nationella förbundet för handel och anknutna branscher

Lettland

Centralorg: Latvian Central Council of Trade Unions;
Lettlands fackförbunds centralråd

Centralorg: Latvian Central Council of Free Trade Unions;
Lettiska centralrådet för fria fackförbund (socialdemokratisk, en organisation på papperet)

General Confederation of Unions of the USSR (GCTU);
Allmänna förbundet för sovjetrepublikernas fackförbund

Latvian Confederation of Free Trade Unions;
Lettiska förbundet av fria fackförbund

IGF: Latvian Bookbinders' Union
det lettiska bokbindarförbundet

Latvijas Brivo Arodbiedrìbu Savieníba / Union of Independent Trade Unions of Lettland (LBAS)

Libanon

IGF: Lebanese Printers and Bookbinders Union;
Libanons tryckeriarbetares och bokbindares förbund

PSI: Federation of Airlines Companies Employees and Labours
Fackförbundet för anställda på flygbolag

PSI: Syndicat des Employés de la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale
Fackförbundet för anställda på försäkringskassan

PSI: Syndicat de l'Office National du Litani
Fackförbundet för nationella byrån för Litanifloden

Liberia

National Trade Union of Public Service & Allied Workers
Det nationella förbundet för offentliganställda och allierade arbetstagare

Metal, Mechanic, Electrical, Kommunikation och Allied Workers' Union (MMECAWUL)
Metall-, verkstads-, elektro- och kommunikationsarbetareförbundet MMECAWUL

Litauen

Lithuanian Trade Union for Trade and Consumer Co-operation Workers (LTUTCCW);
även Lithuanian Trade Union of Commercial and Co-operative Employees
Det litauiska förbundet för anställda inom handel och konsumentkooperativ

UNI: Lithuanian Federation of Cultural Workers
Litauiska kulturarbetareförbundet

Lithuanian Trade Union Federation of Public Services
Litauiska förbundet för offentliganställda

Lithuanian Radio Electronics och Metal Processing Industry Federation
Litauiska radioelektronik- och verkstadsarbetareförbundet

Luxemburg

Association Luxembourgeoise des Employés de Banque et d'Assurance (ALEBA)
Den luxemburgiska föreningen för bank- och försäkringsanställda

Confédération Luxembourgeoise des Syndicats Chrétiens (LCGB-CLSC)
Den luxemburgiska federationen av kristna fackförbund

Onofhängege Gewerkschaftsbond Lëtzebuerg (OGB-L)
Den oberoende fackliga federationen i Luxemburg

Luxemburgs grafiska fackförbund FLTL

Makedonien

Trade Union of Metal & Energy Workers and Miners of Macedonia (SMER)
Det makedonska förbundet för metall-, energi- och gruvarbetare (SMER),

Malaysia

All Malayan Estates Staff Union (AMESU);
Det malaysiska förbundet för anställda på gods

National Union of Bank Employees (NUBE);
Det nationella förbundet för bankanställda

Sarawak Commercial Employees' Union (SCEU);
Sarawaks handelsanställdas förbund

IGF: National Union of Newspaper Workers;
Nationella tidningsarbetareförbundet

IGF: Printing Industry Employees' Union of Peninsular Malaysia (PIEU)
Tryckeriarbetareförbundet på Malackahalvön

Electrical Industry Workers' Union (EIWU)
Elektroindustrins fackförbund (EIWU)

IMF: Metal Industry Workers Union
Metallindustriarbetareförbundet

UNI: The National Union of Telecom Employees Malaysia (NUTE)
Teleanställdas förbund

Malawi

National Union of Commercial and Industrial Workers
Nationella förbundet för handels- och industrianställda

Malta

Maltese General Workers Union
fick stå kvar på engelska

PSI: Union of Midwives och Nurses
Barnmorske- och sjuksköterskeförbundet

Malta Union of Bank Employees
Bankanställdas förbund

Marocko

Union Syndicale Interbancaire (USIB-UMT);
Bankmannaförbundet

Syndicat National des Banques (SNB)
Nationella bankanställdas förbund

IMF: Fédération Nationale des Travailleurs de la Metallurgie (FNTM-UMT)
Metallindustriarbetareförbundet i Marocko (FNTM-UMT)

IMF: Syndicat National des Travailleurs des Industries Métallurgiques Mécaniques, Electriques et Electroniques
Nationella fackförbundet för verkstads-, elektro- och elektronikbranschen (SNTIMMEE-CDT)

PSI: Union Syndicale des Agents et Fonctionnaires des Services Publics du Maroc
Marockanska fackförbundet för tjänstemän och funktionärer inom det offentliga

Mauritius

Tea Industry Staff and Employees Union (TISEU);
Förbundet för anställda inom teindustrin

FIET: Clerical, Administrative, Financial, Technical Employees’ Union, CAFTEU
Förbundet för kontors-, administrations- och ekonomipersonal och tekniker

IMF: Construction Metal and Furniture Employees Union
Byggnads-, metall- och möbelsnickareförbundet

Electrical and Mechanical Workers Union (formally known as the Electrical and Mechanical and Workers Union)
Elektro- och verkstadsarbetareförbundet

The Artisans och General Workers' Union
Fackförbundet för hantverkare och arbetare

Mexiko

Federacion Nacional de Sindicatos Bancarios (FENASIB);
Den nationella federationen av bankmannaförbund

Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE (SNTISSSTE);
Det nationella förbundet för anställda vid hälso- och socialsäkerhetsinstitutet för statsanställda

National Union of Workers of the Telecommunications and Digital Systems Industry
Nationella fackförbundet för arbetstagare inom telekommunikationer och digitala system

Sindicato Nacional de Trabajadores de Ford Motor Company
National Union of Workers of the Ford Motor Company
Nationella fackförbundet för Ford Motor Company

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Metal-electronica, Mecanica y Similares de la Republica Mexicana
National Union of Workers of the Metal-Electronic, Machine and Similar Industry of the Mexican Republic
Nationella fackförbundet för metall-elektronik, mekanik och näraliggande industrier i Mexiko

Single Union of Electrical Workers of the Mexican Republic SUTERM
Sindicato Unico de Trabajadores Electricistas de la R.M. – SUTERM
De mexikanska elektricitetsarbetarnas enhetsförbund SUTERM

National Union of Workers
UNT, Nationella arbetstagarförbundet

Confederación de Trabajadores de Mexico (CTM)
Confederation of Mexican Workers
Mexikanska arbetarfederationen CTM

Union of Employees of Braun, Mexiko
Braunanställdas förbund

Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz, Similares y Conexos "Volkswagen de Mexiko."
Oberoende förbundet för arbetare i bilindustri och närliggande sektorer "Volkswagen i Mexiko"

Mocambique

Sindicato Nacional dos Trabalhado-res da Industria Metalurgica Metalomecanica E Energia (SINTIME);
Metallindustriarbetareförbundet SINTIME

Moldavien

IMF: Radio och Electronics Workers' Union of Moldavia
Association Républicaine des Syndicats des Travailleurs de l'lndustrie de Radio et Electronique
Radio- och elektronikarbetareförbundet i Moldova

The Trade Union of Employees in Administration of the Public Sector (SINDASP);
Förbundet för anställda inom den offentliga sektorns administration

FIET: Commercial Workers’ Union of Moldova
Moldaviska handelsanställdas förbund

FIET: Moldovian State Workers’ Union
Moldaviska statsanställdas förbund

Association Républicaine des Syndicats des Travailleurs de l'lndustrie de Radio et Electronique

PSI: Federation of the Workers of the State and Public Services of the Republic
Offentliganställdas förbund

Mongoliet

Mongolian Trade and Service Workers' Trade Union Federation (MTSWTUF);
Mongoliska fackliga federationen för handel och service

Montenegro

Union of Trade unions of Montenegro
Förbundet av fackliga organisationer i Montenegro

Confederation of Independent Trade Unions of Montenegro
Förbundet av oberoende fackföreningar i Montenegro

IMF: Samostalni Sindicat Metalaca
Samostalui Sindikat Metalalaca

Namibia

Namibian Food and Allied Workers' Union (NAFAU)
Namibiska livsmedelsarbetareförbundet (NAFAU)

IMF: Metal and Allied Namibian Workers Union (MANWU)
Metallindustriarbetareförbundet i Namibia (MANWU)

Nederländerna

Dienstenbond CNV
FNV-Dienstenbond;
Förbundet för tjänstesektorn-FNV

Vakbond voor Administratief, Technisch en Commercieel Personeel (UNIE BLHP)
Förbundet för anställda inom administration, teknik och handel

IGF: FNV Information-Makers, f.d. Druk en Papier FNV;
FNV-informationsarbetarna

IMF: De UNIE, Vakbond voor Industrie en Dienstverlening

Nepal

Financial Institutes Employees’ Union of Nepal
Finansanställdas förbund i Nepal

IMF: Nepal Factory Labour Congress
det Nepalesiska fabriksarbetareförbundet

Niger

Syndicat National des Gardiens du Niger (SNGN)

Syndicat National des Travailleurs de l'industrie du Niger (Sntin)
det Nigeriska industriarbetareförbundet

FIET: Syndicat National des Travailleurs des Compagnies d’Assurances, SYNTRACA
Nationella fackförbundet för försäkringsanställda

Centralorganisation: den nationella centralorganisationen Union des Syndicats des Travailleurs du Niger (USTN)

Nigeria

Association of Senior Staff of Banks, Insurance and Financial Institutions (ASSBIFI)
Föreningen av högre tjänstemän inom bank, försäkring och finansinstitut

Food, Beverage & Tobacco Senior Staff Association (FOBTOB)
Föreningen av högre tjänstemän inom livsmedel, dryckesvaror och tobak (FOBTOB)

Shop & Distributive Trade Senior Staff Association (SHOPDIS)
Föreningen av högre tjänstemän inom handel och distribution

Norge

Finansforbundet (FSU)

Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT)

Forsikringsfunksionærenes Landsforbund (FL)

Handel og Kontor i Norge (HK)

Norsk Arbeidsmandsforbund (NA)

Norske Assurandorers Forbund (NAF)

Norges Banks Funksjonærforbund (NBFF)

Norsk Kommuneforbund

IGF: Norsk Grafisk Forbund

ITF: Norsk Sjømannsforbund

Nya Zeeland

Finance Sector Union (FinSec);
Finansförbundet

Service Workers Union of Aotearoa (SWU);
Förbundet för anställda inom tjänstesektorn i Aotearoa

The Service and Food Workers in New Zealand (SFWU)
Service och livsmedelsarbetareförbundet i Nya Zeeland (SFWU)

New Zealand Council of Trade Unions
den nyzeeländska centralorganisationen