OSS

Fackförbund för handelsanställda i OSS’ medlemsstater

International Federation of State and Public Employees of the CIS
Internationella federationen för offentliganställdas förbund inom OSS

Pakistan

All Pakistan Federation of Trade Unions (APFTU);
Federationen av pakistanska fackförbund

Pakistan Bank, Insurance and Financial Employees’ Federation (PBIFEF)
Pakistanska fackförbundet för bank, försäkring och finansanställda

Pakistan Bank, Insurance, Financial and Commercial Employees’ Federation, PBIFCEF
Pakistanska fackförbundet för bank, försäkring, finans och handel

Pakistan Metal Workers' Federation
Pakistanska metallindustriarbetareförbundet

All Pakistan Federation of Labour (APFOL)
Pakistanska arbetarefederationen APFOL

Pakistan Labour Federation (PLF)

IGF: Pakistan Graphic Arts Works Union (PGAWU)
Pakistanska grafiska fackförbundet, PGAWU

Palestina

Bank and Insurance Workers’ Union
Bank- och försäkringsanställdas förbund

Panama

Sindicato Nacional de Tipógrafos y Trabajadores de las Artes Gráficas
National Typographers and Graphical Workers' Union
Nationella typograf- och grafikerförbundet

Peru

Sindicato Nacional de Trabajadores del Banco de la Nación (SINATBAN)

IGF: Federación Gráfica del Perú
Peruvian Graphical Workers' Federation (FGP)
Peruanska grafikerfederationen

Polen

NSZZ Solidarnosc SPOLEM;
Solidarnoscs nationella sektion för handels- och konsumentkooperativ

Krajowa Sekcja Nauki Jednostek Badawczo-Rozwojowych - Solidarnosc
National Science Section of NSZZ Solidarnosc
Nationella vetenskapssektionen inom NSZZ Solidarnosc

Portugal

Sindicato dos Bancários do Centro (SBC);
Förbundet för bankanställda i centrala Portugal

Sindicato dos Bancários do Sul e Ilhas (SBSI);
Förbundet för bankanställda i södra Portugal och på öarna

Sindicato dos Trabalhadores de Seguros do Norte (STSN);
Förbundet för försäkringsanställda i norra Portugal

Centralorg: General Confederation of Portuguese Workers (CGTP-IN);
Allmänna portugisiska arbetarförbundet

General Workers' Union (UGT-P);
Arbetarnas förbund

Rumänien

Federation of Free Trade Unions in Insurance Companies(ASIROM);
Federationen av fria fackföreningar i försäkringsbolag

Federatia Sindicatelor din Turism;
Federationen av Fackförbund inom Turism

Metal Processing Secretariat of BNS (MPS)
Metallsekretariatet (MPS)

Blocul National Sindical
National Union Block (BNS)
det Nationella fackliga blocket BNS

Romanian Fédération des Syndicats Libres des Constructions Mécaniques
Federationen av oberoende rumänska verkstadsarbetareförbund

Rwanda

FIET: Syndicat des Agents des Banques, Assurances, Commerce, Hôtels, Sociétés d’Entreposage et de Transports (SYBACHETRA)
Fackförbundet för anställda inom bank, försäkring, handel, hotell, magasin och transport

Ryssland

IMF: Steel and Metal Mining Workers' Union
Iron, Steel & Miners Workers' Union of Russia
Stål- och metallgruvarbetareförbundet

IMF: Miners' and Metallurgical Workers' Union of Russia (MMWUR)
Ryska gruv- och stålverksarbetareförbundet

IMF: Auto och Agricultural Implements Workers' Union
Fordons- och jordbruksredskapsindustriarbetareförbundet
även: Automobile and Farm Machinery Workers' Union of Russia (AAWUR) /även: (AFWR)
även: Automobile & Agricultural Machinery Workers' Union (AAMWUR)
även: Automobile and Farm Machinery Workers' Union (AFW)

IMF: Mechanical Engineering Workers' Union
även: Machinebuilders and Mechanical Workers' Union of Russia (MMWU)
Verkstadsarbetareförbundet

IMF: All Russian Defence Industry Workers' Union
Ryska försvarsindustriarbetareförbundet

IMF: Shipbuilding Workers' Union of Russia
Varvsarbetareförbundet

The State Workers' Federation of Russia, eller:
Russian State and Public Employee's Trade Union;
Ryska statsanställdas förbund

SOTSPROF;
den oberoende centralorganisationen Sotsprof

Union of Employees in Small and Medium-Sized Enterprises;
Förbundet för anställda i små och medelstora företag

Russian Academy of Science Employees' Trade Union
eller: Independent Trade Union of the Staff of the Academy of Sciences;
Fackförbundet för anställda vid ryska vetenskapsakademin

The Independent Mining Engineers' and Technicians' Trade Union;
Det oberoende fackförbundet för gruvingenjörer och tekniker

Commercial Workers' Trade Union of Russia "Commerce Unity"
The Russian commercial Workers' Union;
Ryska handelsanställdas förbund "Enhet inom handeln"

Federation of Independent Trade Unions of the RSFSR; (FNPR)
Federationen av oberoende fackförbund i Ryssland (bildad 1991 och medlem i GCTU)

Confederation of Independent Unions;
Oberoende fackförbunds federation

IGF: Russian Cultural Worker's Union
Ryska kulturarbetarförbundet

ITF: The Russian Fishing Industry Workers Union
Ryska fiskeindustriarbetareförbundet

ITF: Seafarers' Union of Russia (SUR)
Ryska sjöfolksförbundet

PSI: Russian Health Workers' Union
Ryska hälsovårdsarbetareförbundet

PSI: Local Industries and Public Services Workers Union
Fackförbundet för lokala industrier och offentliga tjänster

Commercial, Catering and Consumers Co-operation Workers Trade Union (felskrivning?)
fackföreningen för anställda i handels-, restaurang- och konsumentkooperativ

Schweiz

Schweizerischer Bankpersonal Verband

Schweizerische Kader-Organisation (SKO)
Den schweiziska organisationen för tjänstemän i ledande ställning

Gewerkschaft Verkauf Handel Transport Lebensmittel (VHTL)
Förbundet för försäljning, handel, transport och livsmedel

Swiss Christian graphical Union SGG
det schweiziska kristna grafiska fackförbundet SGG

Syndicat du livre et du papier
Schweiziska bok- och pappersarbetareförbundet

Dessa två förbund har beslutat att gå samman:
Swiss bank employees' union SBPC/ASEB
Schweiziska bankmannaförbundet SBPV/ASEB

Swiss commercial workers' union SKV/SSEC
Schweiziska handelsanställdas förbund SKV/SSEC

Unia, le syndicat du secteur tertiaire
(The Service Sektor Union)
(Tjänstesektorförbundet Unia)

IMF: Syndicat chrétien de l'industrie, de l'artisanat et des services, FCOM/CMV
Kristna fackförbundet för industri, hantverk och tjänster

IMF: Gewerkschaft Industrie, Gewerbe, Dienstleistungen – SMUV
Syndicat de l'industrie, de la Construction et des Services – FTMH
Fackförbundet för industri, hantverk och tjänster SMUV/FTMH

Senegal

Syndicat National des Travailleurs des Industries Polygraphiques du Senegal (Syntips)
Nationella grafiska fackförbundet i Senegal (Syntips)

Syndicat National des Travaux Publics et de l’Hydaulique
Nationella fackförbundet för offentliga sektorn och vattenenergisektorn

Serbien

Association of the Independent Trade Unions of Serbia
Föreningen av oberoende fackföreningar i Serbien

Union of Independent Trade Unions of Kosovo, BSPK
Förbundet av oberoende fackföreningar i Kosovo BSPK

Union of Metalworkers of Serbia
Trade Union of Metalworkers, Srpska
Serbiska metallindustriarbetareförbundet (ordf. Ivovic)

Union of Trade unions of Serbia
Förbundet av fackliga organisationer i Serbien

Council of Independent Trade Unions of Serbia
Rådet för oberoende fackförbund i Serbien

Independent Trade Union of Serbian Metalworkers (ITUSM)
Nezavisni sindikat metalaca Srbije (NSMS)
Även: Independent Union of Metalworkers of Serbia
Oberoende serbiska metallindustriarbetareförbundet (a member of the Association of Free and Independent Trade Unions of Serbia, AFITU)

Confederation of Trade Unions of Serbia (pro-Milosevic)
Serbiens fackliga huvudorganisation

Metalworkers and Miners of Srpska
Metall- och gruvindustriarbetareförbundet i Serbien

Huvudorg: Association of Free and Independent Trade Unions of Serbia, AFITU
Föreningen av oberoende fackförbund i Serbien

Singapore

The Singapore Bank Employees' Union (SBEU);
Bankanställdas förbund i Singapore

Singapore National Trade Union Committee (NTUC) training centre
Singapores nationella fackliga kommittés (NTUC) utbildningscentrum

Singapore National Trades Union Congress

IMF: Shipbuilding and Marine Engineering Employees' Union, an IMF-Singapore Council member union
Varvsarbetareförbundet

Slovakien

Woodworking, Forest and Water union of Slovakis
Gewerkschaft der ArbeiterInnen im Holz-, Wald- und Wasserwesen, Slovakei
Förbundet för arbetare inom träindustri, skogsindustri och vatten, Slovakien

Slovak Trade Union of Workers in Health and Social Care
Slovakiska hälso- och socialvårdsarbetareförbundet

OZPO (Commercial Workers’ Union)
Handelsanställdas förbund

Slovenien

Slovenian Commercial Workers' Union;
Slovenska handelsanställdas förbund

Slovenian Health and Social Services Trade Union
det slovenska förbundet för häslovårds- och socialtjänstarbetare

Slovenian Banking Union
Slovenska bankmannaförbundet

Spanien

Federación Estatal de Suguros CC.OO (FES-CC.OO);
Den statliga federationen för försäkringsanställda-CC.OO

Federación Estatal de Trabajadores y Empleados de Servicios-UGT (FETESE-UGT);
Den statliga federationen för anställda i tjänstesektorn

Federación Estatal de Actividades Diversas (FEAD-CC.OO)

Centralorg: Confederation of Independent Unions;
Federationen av oberoende fackförbund

Workers' Union;
Arbetarförbundet

Federación de Comunicación y Transporte de CC.OO (FCT-CC.OO)
Kommunikations- och transportförbundet FCT-CC.OO.

Federación del Metal, Construcción y Afines de UGT - MCA-UGT
MCA-UGT Metal, Construction och Allied Trades UGT
Metall- och byggindustriarbetareförbundet i UGT (MCA-UGT)

PSI: Federación Sindical de Administración Pública de Comisiones Obreras - CC.OO
Offentliganställdas förbund - CC.OO (FSAP-CC.OO)

Sri Lanka

Ceylon Bank Employees' Union (CBEU);
Bankanställdas förbund på Ceylon

IGF: Sri Lanka Graphical Federation (SLGF);
Sri Lankas grafiska förbund

IGF: Ceylon Mercantile, Industrial and General Workers' Union (CMU);
Fackförbundet för handel och industri på Ceylon

KI: Union of Post and Telecommunication Officers
Fackförbundet för post- och telekomtjänstemän

Storbritannien

(The Public Services, Tax and Commerce Union (PTC);
Förbundet för offentliganställda och anställda inom skatteväsende och handel)

Förbundet för offentliganställda och anställda inom skatteväsende och handel (Public Services, Tax and Commerce Union, PTC) har gått samman med CPSA för att bilda Offentlig- och handelsanställdas förbund (Public & Commercial Services Union, PCS),

Engineers' and Managers' Association/Electrical Power Engineers' Association (EMA/EPA);
Föreningen för ingenjörer och chefer/Föreningen för elkraftsingenjörer

General, Municipal, Boilermakers & Allied Trades Union (GMB);
Förbundet för diverse-, kommunalarbetare, ångpannetillverkare och relaterade branscher

National Union of Insurance Workers (NUIW)
Det nationella förbundet för försäkringsanställda

Union of Shop, Distributive and Allied Workers (USDAW)
Förbundet för anställda inom handel, distribution och relaterade yrken

IMF: Amalgamated Engineering and Electrical Union (AEEU)
Det förenade verkstads- och elektricitetsarbetareförbundet AEEU

British Section of the IMF
IMFs brittiska sektion

Följande 3 förbund diskuterar att fusionera den 19 mars 1999:
Banking, Insurance and Finance Union (BIFU);
Förbundet för bank, försäkring och finans

NatWest Staff Association (NWSA);
Personalförbundet på NatWest

The Union for Barclays Staff (UNIFI);
Förbundet för anställda på Barclays

UNI: Communications Managers Association (CMA)

Surinam

Algemene Bond van Personeel in Dienst van het Landsbedrijf Akademish Ziekenhuis (ABAPAZ)
Förbundet för anställda på det nationella universitetssjukhuset

Sverige

Svenska Transportarbetareförbundet

Fastighetsanställdas förbund (Fastighets)

Finansförbundet

Försäkringsanställdas Förbund

Handelsanställdas Förbund (Handels)

Svenska Industritjänstemannaförbundet (SIF)

Swedish Employers Confederation;
Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF)

Swedish Trade Union Confederation;
Landsorganisationen (LO),

Swedish Confederation of Professional Employees;
Tjänstemännens Centralorganisation (TCO)

Central Organisation of Swedish Professional Workers;
Sveriges Akademikers Centralorganisation (SACO/SR)

The Union of Service and Communication Employees
SEKO - Facket för service och kommunikation (f.d. Statsanställdas förbund)

Swaziland

Swaziland Union of Financial Institutions and Allied Workers (SUFIAW)
Swazilands fackförbund för finansinstitut och relaterade områden (SUFIAW)

Swaziland Union of Non-Academic Staff for Higher Education Institutions (SUNAS);
Det swaziländska förbundet för icke-akademiska anställda i institut för högre utbildning

Sydafrika

The Finance Union (SASBO)

Banking, Insurance, Finance and Assurance Workers' Union (BIFAWU)
Förbundet för anställda inom bank, försäkring och finans

National Union of Distributive and Allied Workers (NUDAW)
Det nationella förbundet för anställda inom distributionen och relaterade yrken

IGF: Paper, Printing, Wood and Allied Workers' Union (PPWAWU)
Förbundet för arbetare inom papper, tryckeri, trä och förbundna branscher

PPWAWU och CWIU have merged, and formed the "Chemical, Energy, Paper Printing, Wood and Allied Workers' Union" (CEPPWAWU)
Fackförbundet för arbetare inom kemi, energi, papperstryck, trä och närliggande branscher (CEPPWAWU)

S.A. Agricultural Plantation and Allied Workers Union
Plantage- och jordburkarförbundet i Sydafrika

Self-Employed Women's Union (SEWU)
Fackföreningen för egenföretagande kvinnor

Congress of South African Trade Unions
Sydafrikanska fackföreningskongressen

IMF: National Union of Metalworkers of South Africa (NUMSA)
Sydafrikanska metallindustriarbetareförbundet NUMSA

PSI: South African Municipal Workers Union (SAMWU)
Sydafrikanska kommunalarbetareförbundet (SAMWU)

PSI: Democratic Nursing Organisation
Demokratiska barnavårdsorganisationen

PSI: Municipal, Education, State, Health and Allied Workers Union
Fackförbundet för stats- och kommunalanställda och anställda inom sjukvård och näraliggande områden

Media Workers' Association of South Africa
Sydafrikanska mediearbetareförbundet

South African Commercial, Catering & Allied Workers Union
Handels- och restauranganställdas förbund i Sydafrika

UNI: Performing Artists Workers Equity (PAWE)
Skådespelarnas fackförbund i Sydafrika

Sydkorea

Centralorganisationer:

Federation of Korean Trade Unions (FKTU)
Federationen av koreanska fackförbund

Korean Confederation of Trade Unions (KCTU)
Koreanska huvudorganisationen KCTU

Korean Council of Distribution Workers' Trade Union (KCDWTU);
Koreanska rådet för distributionsarbetareförbund (KCDWTU)

IMF: KCTU-International Metal Council (KCTU-IMC)
Koreanska centralorganisationen KCTUs internationella metallråd (KCTU-IMC)

IMF: Federation of Korean Metalworkers' Trade Unions (FKMTU)
Federationen av koreanska metallarbetareförbund FKMTU

IMF: Korean Federation of Hyundai Group Workers' Unions (KFHWU)
Koreanska federationen av förbund inom Hyundaikoncernen KFHWU
Även: Hyundai Group Trade Union Federation (HGTUF)

IMF: Korea Automobile Workers' Federation (KAWF)
Koreanska bilindustriarbetareförbundet KAWF - ingår i KCTU-IMC

IMF: Korean Federation of Metalworkers' Unions (KFMU) - ingår i KCTU-IMC
Federationen av metallförbund i Korea KFMU

De tre ovanstående har 1998 bildat:
Korean Metalworkers' Federation (KMWF)
Koreanska metallfederationen KMWF

Daewoo Motors Sales Company Workers Union (DMSCWU)
fackförbundet på Daewoo Motors Sales Company

Federation of Commercial Workers’ Unions
Handelsanställdas förbund i Korea

FIET: Korean Bank Workers Union (KBWU)
Koreanska bankmannaförbundet KBWU

Aven: FIET: Korean Federation of Bank & Financial Workers Union (KFBU)
Koreanska bank- och finansmannaförbundet KFBU

UNI: Korean Financial Industry Union
Sydkoreanska finansarbetareförbundet (KFIU) – som har sina rötter i KFBU

KI: Korean Federation of Information & Communications Trade Unions (KFICTU)
Sydkoreanska informations- och kommunikationsarbetarefederationen

KI: Communications Workers Union
Kommunikationsarbetareförbundet

Hyundai Shipbuilding Workers' Union
Varvsarbetareförbundet på Hyundai

Taiwan

KI: Chinese Telecommunication Workers’ Union
Kinesiska telekommunikationsarbetareförbundet

KI: Federation of Postal Workers, eller Chinese Frederation of Postal Workers (CFPW)
Fackförbundet för postanställda

Tanzania

Tanzania Federation of Trade Unions, TFTU
den tanzaniska fackliga federationen TFTU

FIET/IUL: Conservation, Hotels, Domestic and Allied Workers’ Union, CHODAWU
Förbundet för arbetstagare inom naturvård, hotell, hushåll och näraliggande branscher

Tanzania Federation of Free Trade Unions, TFFTU
Tanzaniska federationen av fria fackföreningar

Tchad

IGF: Fédération Syndicale du Commerce et de l'Industrie, Section Industrie Graphique;
Fackförbundet för handel och industri, avdelningen för den grafiska branschen.
Även: Fédération des Syndicats du Commerce et de l'Industrie du Tchad (Fescit)

Thailand

Federation of Bank and Financial Workers Unions (FBFT)
Federationen av bank- och finansanställdas förbund

Thai Automobile och Parts Industrial Workers’ Federation
Thailändska bil- och komponentarbetareförbundet

Electrical och Electronics Workers’ Federation
Elektro- och elektronikarbetareförbundet

Thai Metal Union
Thailändska metallindustriarbetareförbundet

Thailand Electrical and Electronics, Automobile and Metal Federation (TEAM)
Även: Confederation of Thai Electrical Appliances, Electronic, Automobile och Metalworkers
Thailands elektro-, elektronik-, bil- och metallindustriarbetareförbund (TEAM)

Tjeckien

Czech Moravian Confederation of Trade Unions (CMK OS)
Fackliga förbundet i Mähren-Tjeckien

trade union of Banking och Insurance Employees (OSPP)
Bank- och försäkringsanställdas förbund OSPP

Togo

Syndicat National des Coiffeurs et Coiffeuses du Togo (SYNACOIFTO)
Det nationella förbundet för frisörer i Togo

Syndicat des Travailleurs de la Sécurité Sociale du Togo (SYNTRASSTO)
Förbundet för anställda inom socialförsäkringssystemet i Togo

Syndicat des Employés de Commerce du Togo (SYNECTO)
Handelsanställdas förbund i Togo

Turkiet

Banka-Sigorta Isçileri Sendikasi (BASISEN)
Förbundet för bank- och försäkringsanställda

Confederation of Public Servants' Trade Unions (KESK)
de offentliganställdas förbund KESK

ITF: United Trade Union of Transport Employees (BTS)
Transportarbetareförbundet BTS

Euro-Asia Metalworkers' Federation (bildat av Turk-Metal)
Euro-Asiens Metallindustriarbetareförbund

IGF: Basin-In; Syndicat du secteur graphique de Turquie
Turkiska grafiska fackförbundet

Devrimci Isçi Sendikalari Konfederasyonu (DISK)
Confederation of Progressive Trade Unions (DISK)
Federationen av progressiva fackförbund (DISK)

Tyskland

Deutsche Angestellten-Gewerkschaft (DAG)
Tyska förbundet för kontorsanställda

Deutsche Postgewerkschaft (DPG)
tyska postarbetareförbundet DPGs
Tyska förbundet för anställda i postverket

Gewerkschaft der Eisenbahner Deutschlands (GED)
Tyska järnvägsarbetareförbundet

Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW)
Förbundet för utbildning och vetenskap

Gewerkschaft Handel, Banken und Versicherungen (HBV)
Förbundet för handel, bank och försäkring

Gewerkschaft Holz und Kunststoff (GHK)
Förbundet för trä och syntetiska material

Gewerkschaft IG Chemie-Papier-Keramik

Gewerkschaft IG Metall
Metallarbetareförbundet

Gewerkschaft Leder (GL)
Läderarbetareförbundet

Gewerkschaft Öffentliche Dienste, Transport und Verkehr (ÖTV)
Förbundet för offentlig service, transport och trafik

Gewerkschaft Textil-Bekleidung (GTB)
Textil- och beklädnadsförbundet

Uganda

National Union of Clerical, Commercial & Technical Employees (NUCCTE);
Det nationella förbundet för kontors- och handelsanställda samt tekniker

National Union of Co-operative Movement Workers (NUCW);
Det nationella förbundet för anställda i den kooperativa rörelsen

IGF: Uganda Printers, Journalists, Media, Paper & Allied Employees' Union
Ugandiska fackförbundet för tryckare, journalister och medie- och pappersarbetare

IMF: Uganda Mines, Metal and Allied Workers' Union (UMMAWU)
Gruv- och verkstadsarbetareförbundet i Uganda (UMMAWU)

Ukraina

Union of Workers in Local Industry;
Förbundet för arbetare i lokal industri

Automobile and Farm Machine-building Workers' Union of Ukraine (AFMU)
Ukrainska bil- och jordbruksmaskinarbetareförbundet AFMU

Central Committee of Ukrainian Radio-Electronic Workers' Trade Union
Ukrainska radio- och elektronikarbetareförbundets centralkommitté

Central Council of the Trade Union of Defence Industry Workers' of Ukraine
Ukrainska försvarsindustriarbetareförbundets centralråd

IMF: Ukrainian Radio-Electronic Workers' Trade Union
Ukrainska radio- och elektronikarbetareförbundet

Ukraine Machinbuilders' Trade Union
Ukrainska verkstadsarbetareförbundet

Trade Union of Machine Builders and Instrument Makers
Fackförbundet för maskinbyggare och instrumentmakare

IMF: Trade Union of Aircraftbuilders of Ukraine
Ukrainska fackförbundet för flygplansbyggare

IMF: Ukrainian Shipbuilding Trade Union
Ukrainska varvsarbetareförbundet

IMF: Ukrainian Machinebuilding and Metalworking Union 'Machmetall'
Ukrainska verkstads- och metallindustriarbetareförbundet Machmetall

PSI: Central committee of the Union of Health Workers of Ukraine
Centralkommittén för det ukrainska hälsovårdsarbetareförbundet

PSI: Central Committee of Cultural Workers Union
Kulturarbetareförbundets centralkommitté

PSI: Trade Union of the National Ukrainian Academy of Science
Fackförbundet för ukrainska nationella vetenskapsakademin

PSI: Customs Employees Union
Tullarbetareförbundet

IGF: Ukrainian Cultural Workers Union
Ukrainska kulturarbetrareförbundet

Ungern

Union of Scientific Workers (TUDOSz);
(Förbundet för vetenskapliga anställda)

Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezete (TDDSz);
(Det demokratiska förbundet för vetenskapliga anställda)

Kereskedelmi Alkalmzottak Szakszervezete (KASz);
(Handelsanställdas förbund)

EGF: Ungerska grafiska fackförbundet (NODS)

Confederation of Hungarian Trade Unions (MSzOSz);
Federationen av ungerska fackförbund MSZOSZ

National Federation of Workers' Councils (MOSZ)
Nationella förbundet av arbetarråd

centralorganisation: Democratic League of Independent Trade Unions (FSzDL);
Demokratiska förbundet av oberoende fackföreningar
Även: The Democratic League of Independent Trade Unions (LIGA)

Confederation of Professional Trade Unions of Public Service Employees (SZEF) was created i place of the Trade Unions of Public Employees
Yrkesförbundet för offentliganställda (SZEF)
Även: The Forum för the Co-operation of Trade Unions (SZEF)
Forumet för fackligt samarbete (SZEF)

National Council of Trade Unions (SZOT) - the only national level trade union or-ganisation before 1989
det nationella fackliga rådet SZOT

Chemical Workers Confederation did not enter the MSZOSZ but laid down another new national confederation, the Autonomous Trade Unions (se nedan)

The Autonomous Trade Union Confederation (ASZSZ)
Oberoende fackliga huvudorganisationen (ASZSZ)

The National Co-operation of Autonomous Trade Unions, the ASZOK, comprising 11 member, and 4 supporting organisationer, was established on mars 25th 1991

The Confederation of Unions of Professionals (ESZT)
Federationen av yrkesföreningar (ESZT)

The National Federation of Workers' Councils
Nationella federationen av arbetarråd

PSI: Hungarian Federation of Trade Unions in the Electric Energy Industry (VDSzSz)
Ungerska elenergiarbetareförbundet (VDSzSz)

Mining Workers Union
Gruvindustriarbetareförbundet

Federation of Trade Unions in Public Collectivities and Culture (KKDSz)
Förbundet för arbetstagare inom offentliga kollektiva inrättningar och kulturinstitut (KKDSz)

Federation of Water Supply Workers' Unions (VKDSZ)
Förbundet för vattenförsörjningsarbetare (VKDSZ)

Union of Bank and Insurance Employees (BBDSZSZ)
Fackförbundet för bank- och försäkringsanställda BBDSZSZ

Hungarian Metalworkers' Federation (VASAS)
Ungerska Metallindustriarbetareförbundet VASAS

Uruguay

Asociación de Empleados Bancarios de Uruguay (AEBU);
Bankanställdas förbund i Uruguay

IGF: Sindicato de Artes Gráficas del Uruguay
Grafiska fackförbundet i Uruguay

IMF: Union Nacional de Trabajadores del metal y Ramos Afines (UNTMRA)
Uruguayanska metallindustriarbetareförbundet

USA

IUL: Bakery, Confectionery and Tobacco Workers' International Union (BCT)
Bageri-, Konfektions- och tobaksarbetareförbundet BCT

Retail, Wholesale and Department Store Union (RWDSU);
Förbundet för detaljhandel, partihandel och varuhus

Service Employees International Union (SEIU);
Det internationella förbundet för anställda i servicesektorn

United Food and Commercial Workers International Union (UFCW);
Det internationella förbundet för anställda inom livsmedel och handel

IMF: International Association of Machinists & Aerospace Workers (IAM & AW);
Internationella förbundet för maskinister och flygindustriarbetare IAM & AW

International Union of Electronic, Electrical, Salaried, Machine and Furniture Workers, AFL-COI (IUE)
Internationella elektro-, elektronik-, tjänstemanna-, maskin- och möbelarbetareförbundet inom AFL-CIO (IUE).

IGF: Communication Workers of America (CWA);
Kommunikationsarbetareförbundet i Amerika (CWA)

IGF: Graphic Communications International Union (GCIU)

UNI-G: Writers Guild of America, West (WGA-W)
Författarskrået Writers Guild of America, West (WGA-W)

Directors Guild of America (DGA)
Regissörskrået Directors Guild of America (DGA)

Internationell Alliance of Theatrical Stage Employees, Technicians,Artists och Allied Crafts (IATSE)
Internationella alliansen av scenanställda, tekniker, artister och närstående yrkeskategorier (IATSE)

IMF: International Union of Elevator Constructors (IUEC)
Internationella fackförbundet för hissverkskonstruktörer (IUEC)

IMF: International Union of Painters and Allied Trades (IUPAT)
Internationella fackförbundet för målare och närstående yrkesgrupper (IUPAT)

Venezuela

Federacion Nacional de Trabajadores de la Salud (FETRASALUD);
Det nationella förbundet för hälsovårdsarbetare

Federación Nacional de Sindicatos de Trabajadores de Almacenamientos, Distribución y Elaboración de Productos Alimenticios y Similares de Venezuela (FENSADE)

IGF: Federación de Trabajadores de la Industria Gráfica de Venezuela;
Venezolanska grafiska fackförbundet

Vietnam

Vietnam National Union of Engineering and Metallurgical Workers
det vietnamesiska förbundet för verkstads- och järnbruksarbetare

Vietnamese General Confederation of Labour
den vietnamesiska centralorganisationen

Vietnam National Union of Industrial Workers
Vietnamesiska industriarbetareförbundet

Vitryssland

IMF: Belarus Automobile & Farm Machinery Workers' Union (AFW)
Vitryska bil- och jordbruksmaskinarbetareförbundet (AFW)
även: Automobile & Agricultural Machinery Workers' Union of Belarus (AAMWUR)
Vitryska Fordons- och jordbruksredskapsindustri-arbetareförbundet

IMF: Radio & Electronics Industry Workers' Union of Belarus (REW)
Vitryska radio- och elektronikarbetareförbundet (REW)

Free Trade Union of Belarus
Fria fackföreningen i Vitryssland

Congress of Democratic Trade unions of Belarus
Kongressen av demokratiska fackförbund i Vitryssland

Federation of Trade Unions of Belarus, BFTU
den vitryska fackliga federationen BFTU

Byelorussian Association of Independent Industrial Trade Unions (BIIATU)
Vitryska föreningen av oberoende industriförbund BIIATU

Västindien

Carribbean Public Services Association
Föreningen för offentliga tjänster i Västindien

Västra Samoa

Western Samoa National Union of Workers;
Nationella arbetareförbundet på Västra Samoa

Zaire

Syndicat National des Professionels de la Santé, Cadres Specialisés (SYNCASS)

Fédération Nationale des Travailleurs des Banques, Assurances et Institutions Financières (FNTBAIF);
Nationella federationen för anställda inom bank, försäkring och finans

Zambia

Die Typografische Gewerkschaft in Zambia
typografförbundet i Zambia

PSI: United Local Authorities Workers Union
Förenade kommunalarbetareförbundet

PSI: National Union of Health och Allied Workers
Nationella fackförbundet för anställda inom sjukvård och näraliggande områden

Zambia Union of Financial Institutions & Allied Workers
Zambiska finansarbetareförbundet

National Union of Communication Workers of Zambia
Kommunikationsarbetareförbundet i Zambia

IMF: the National Union of Building, Engineering and General Workers
Nationella förbundet för byggnads-, industri- och allmänarbetare

Zimbabwe

Zimbabwe Banks and Allied Workers' Union (ZIBAWU)
Förbundet för bankanställda och relaterade sektorer i Zimbabwe

Commercial Workers' Union of Zimbabwe (CWUZ)
Handelsanställdas förbund i Zimbabwe

IMF: Zimbabwe Metalworker's Federation;
Metallindustriarbetareförbundet i Zimbabwe

IGF: Zimbabwe Graphical Workers' Union
Grafiska fackförbundet i Zimbabwe

Zimbabwe Posts & Telecoms Workers Union
Post- och telearbetareförbundet i Zambia

Zimbabwe Iron & Metal Union (ZIMU)
Zimbabwes järn- & metallindustriarbetareförbund (ZIMU)

Zimbabwe Metalworkers Federation (ZMF)
Metallindustriarbetarefederationen ZMF

Österrike

Gewerkschaft Hotel, Gastgewerbe, Persönlicher Dienst (HGPD)
Förbundet för hotell, restaurang och hemhjälp

Gewerkschaft der Privatangestellten (GPA)
Privattjänstemannaförbundet

Gewerkschaft der Chemiearbeiter;
det österrikiska kemiarbetareförbundet Gewerkschaft der Chemiearbeiter

IGF: Gewerkschaft Druck und Papier

FIET: Gewerkschaft Handel, Transport und Verkehr, HTV
Förbundet för handel, transport och trafik HTV

IMF: Austrian Metalworkers’ Federation
Metallindustriarbetareförbundet i Österrike

Andra förbund:

Centralorg: Council of Trade Unions, URO;
det Centrala fackliga rådet (Tjeckoslovakien före 1990)

centralorg: Confederation of Czechoslovak Trade Unions (CS KOS),