Principer för översättning av namn på fackföreningar/organisationer

 1. Grundregel:
  Översätt det som går att översätta. Utgå från att allt som inte står på svenska är obegripligt för läsaren. Stor bokstav endast i första ordet, eller som organisationen själv skriver sitt namn.

 2. Namn på (för dig) obegripliga språk:
  Låt namnet stå kvar, men förklara i görligaste mån och kursivera,
  t.ex.: det ungerska fackförbundet Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezete.

 3. Om förkortningen är känd:
  Förklara namnet och låt det följas av förkortningen, men ta bort originalspråkets namn,
  t.ex.: det ungerska fackförbundet TDDSz,
  eller
  översätt namnet och låt det följas av förkortningen inom parentes, t.ex.:
  Demokratiska förbundet för vetenskapliga anställda (TDDSz).

 4. Finska organisationsnamn:
  Finland är tvåspråkigt. Bäst är det om båda språkversioner är med, och de bör kollas!
  Suomen Myyntimiesten Keskusjärjestö (SMKJ) (Federationen av handelsresande).

 5. Svenska organisationsnamn:
  Måste alltid kollas. Enklast i telefonkatalogen.

 6. Om endast en (engelsk eller annan) översättning av originalspråkets namn är känd:
  Översätt till svenska och låt översättningen följas av den engelska eller andra översättningen inom parentes, t.ex.:
  det Lettiska centralrådet för fria fackförbund (Latvian Central Council of Free Trade Unions). Ett problem här är att översättningen till engelska inte alltid är densamma. Då får man gissa sig till vilken organisation det gäller, eller kontrollera i listan över översättningar.

 7. Norska och danska organisationsnamn:
  Låt dem stå på norska eller danska, men kursivera, t.ex.:
  Norsk Arbeidsmandsforbund (NA),
  eller, om namnet är väletablerat även på svenska, låt det stå bara på svenska, t.ex.:
  Norska LO.

 8. Andra skriftspråk:
  Som ovan, om tekniskt möjligt (). Glöm inte heller ç i Française, eller alla é, à, í, ñ, etc. Om det inte är möjligt, kom ihåg att man tolkar annorlunda på svenska än på engelska. Yeltsine blir Jeltsin på svenska.

 9. Internationella organisationer:
  Om namnet har en väletablerad svensk översättning, använd den, t.ex.:
  Förenta Nationerna.
  Om inte, skriv enligt 1-8.

 10. Förkortningar:
  Om namnet har en väletablerad förkortning på svenska, använd den, t.ex.:
  FFI (för ICFTU [engelska]), EFS (ETUC), FN (UN). Om inte, använd originalspråkets förkortning.

  Om det är fråga om en internationell organisation, det inte finns en etablerad svensk översättning och förkortningen står på ett annat språk än engelska, använd den engelska versionen! (CISL [franska] blir ICFTU [engelska]) (i det här fallet finns det dock en etablerad svensk version; FFI).